GIỚI THIỆU VỀ TRANG THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS – DSPACE

Thân gửi đến quý bạn đọc lời chào trân trọng,

Trang “Thư viện trực tuyến phòng, chống HIV/AIDS” là một kho dữ liệu cung cấp nguồn tài nguyên thông tin bao gồm các tài liệu về phòng, chống HIV/AIDS như: tài liệu đào tạo liên tục, giáo trình, tài liệu hướng dẫn chuyên môn, luận văn, luận án… cho tất cả các bạn đọc là các cán bộ tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS, các giảng viên, các nhà nghiên cứu, các sinh viên, học viên tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp Y dược, những người có nhu cầu tìm hiểu thông tin sâu về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS.

“Thư viện trực tuyến phòng, chống HIV/AIDS” được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc được tiếp cận trực tuyến, tìm hiểu và sử dụng các tài liệu chuyên môn, tài liệu đào tạo và giáo trình về HIV/AIDS phục vụ cho việc học tập và làm việc một cách thuận tiện và hiệu quả; góp phần phục vụ sự nghiệp đào tạo, học tập và nghiên cứu chất lượng cao trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS; đồng thời đóng góp vào việc nâng cao năng lực của các cán bộ toàn bộ hệ thống phòng, chống HIV/AIDS quốc gia.

Trang Thư viện đóng vai trò chủ chốt trong việc cập nhật, chọn lọc, phổ biến các tài liệu có chất lượng được xây dựng, phê duyệt và ban hành bởi các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan chuyên môn hàng đầu, các nhà xuất bản uy tín.

Các nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ thông tin của Trang thư viện được dùng để phục vụ chung cho mọi bạn đọc. Bạn đọc có thể sử dụng trực tuyến các nguồn dữ liệu của Trang thư viện.

Tổ chức và quản lý: Trang Thư viện vận hành dưới sự chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế, đứng đầu là Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, sự điều hành trực tiếp của bộ phận quản trị thư viện – Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Cục Phòng, chống HIV/AIDS và sự phối hợp của các phòng, ban và đơn vị liên quan. Trong đó, bộ phận quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chiến lược và triển khai thực hiện các hoạt động nghiệp vụ và phục vụ bạn đọc.

Thư viện liên kết

Các vấn đề chung về bảo vệ môi trường
Các chất và vật liệu gây ô nhiễm môi trường
Tạp chí AIDS and Behavior
Tạp chí Y học dự phòng