Please use this identifier to cite or link to this item: http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/165
Title: Thực trạng thực hiền đề án vị trí việc làm tại các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 và một số yếu tố liên quan
Authors: 1. TS. Phạm Đức Mạnh
2. ThS. Cao Thị Huệ Chi
Cục Phòng, chống HIV/AIDS
Keywords: Thực trạng thực hiền đề án vị trí việc làm tại các Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 và một số yếu tố liên quan
Issue Date: 2014
URI: http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/165
Appears in Collections:3.2 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH 2014_VAAC_NCKH_VitriVieclam.doc532,5 kBMicrosoft Word Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.